Betrokkenheid van leveranciers

Wij stellen hoge eisen aan onszelf en aan iedereen waarmee we samenwerken om te waarborgen dat onze producten verantwoord wordt geproduceerd.

Om de naleving van onze normen te garanderen, werken we met procedures voor due diligence, transparantie en nazorg. Als onderdeel van de Hultafors Group leven we de gedragscode (CoC) van onze groep na. Deze code is gebaseerd op internationale normen voor eerlijke, veilige en gezonde werkomstandigheden en milieuverantwoordelijkheid binnen onze gehele toeleveringsketen.

Risico’s en negatieve impact te beheersen

Wij werken er hard aan het risico en de negatieve impact binnen onze toeleveringsketen te beperken. Wij hebben de volgende maatregelen geïntroduceerd.

Risico-evaluatie op landelijk niveau Bij de selectie van productielanden evalueren wij de mogelijke betrokken risico’s. Voor sommige markten leidt dit tot een risiconiveau dat wij eenvoudigweg niet bereid zijn te nemen.

Geselecteerde leveranciers Al onze leveranciers, inclusief leveranciers van materialen en componenten, worden geselecteerd. Dat biedt ons de nodige transparantie en veiligheid vanuit zowel due diligence als chemisch perspectief. Wij hebben bovendien direct contact met onze leveranciers van materialen, hetgeen ons voordeel biedt bij het verminderen van de klimaatimpact van onze toeleveringsketen.

Lokale operationele teams Vertegenwoordigers van Snickers Workwear spreken de lokale taal en kunnen daardoor continu profiteren van inzichten van de werkvloer.

Gestroomlijnde toeleveringsketen Onze geoptimaliseerde toeleveringsketen maakt het ons mogelijk in nauw contact te blijven met onze partners. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, zowel vanuit risicoperspectief als tijdens het verlagen van de emissies in onze toeleveringsketen.

Klachtensysteem Wij hebben een wereldwijd klachtensysteem via Whistle B aan de hand waarvan iedereen een vermoeden van wangedrag binnen onze toeleveringsketen kan melden.

Compliance

Wij hebben jarenlange track records met de meeste van onze leveranciers en hebben partnerschappen opgebouwd op basis van een open dialoog, transparantie en samenwerking. Onze leveranciers zijn gehouden aan de gedragscode (CoC) van de Hultafors Group en de lijst van aan beperkingen onderworpen stoffen (RSL); beide ontwikkeld als niet-onderhandelbare vereisten die van toepassing zijn op onze gehele toeleveringsketen.

Chemisch beheer

Onze RSL helpt ons de wetgeving op het gebied van chemische stoffen na te leven. De lijst is gebaseerd op Europese wetgeving, maar onze eisen zijn strenger dan hetgeen de wetgeving voorschrijft. Aanvullende beheersing en transparantie worden bereikt door uitsluitend te werken met geselecteerde leveranciers voor alle materialen en componenten gebruikt in onze producten.

Gedragscode

Onze CoC is het fundament onder onze zakelijke relaties en de basis voor de manier waarop wij de prestaties van onze producten in de fabriek evalueren. De code is gebaseerd op internationale normen en bepaalt de parameters voor eerlijke, veilige en gezonde werkomstandigheden en milieuverantwoordelijkheid binnen onze toeleveringsketen. Voor meer informatie zie onze volledige Gedragscode hieronder.

Opvolging naleving

Om zeker te stellen dat onze gedragscode (CoC) en onze lijst van aan beperkingen onderworpen stoffen (RSL) door onze leveranciers worden nageleefd, hebben wij de volgende maatregelen geïntroduceerd.

Gedragscode

 • We werken het liefst met leveranciers die voldoen aan een erkende gedragscode voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals ETI, BSCI, WRAP, SA 8000, ISO 26001, SMETA (Sedex) en STeP by OEKO-TEX®of vergelijkbaar.
 • In het kader van ons evaluatieproces laten wij door derden sociale audits uitvoeren.
 • De due diligence follow-up vindt plaats voor producenten van kledingstukken en leveranciers van materiaal en onderdelen.
 • Lokale operationele teams van Snickers Workwear zijn alom aanwezig in onze toeleveringsketen.

Chemisch beheer

 • Wij maken gebruik van de Chemicals Group binnen het Research Institute of Sweden (RISE) voor een voortijdige voorspelling van de wetgeving op het gebied van chemische stoffen.
 • Wij herzien onze toeleveringsketen doorlopend met de relevante updates in de wetgeving op het gebied van chemische stoffen.
 • Leveranciers die werken volgens een chemisch programma (Oeko-Tex, Blue Sign, ZDHC enz.) krijgen de voorkeur.
 • In het kader van ons jaarlijkse evaluatieproces voeren wij chemische spotchecks uit op materiaal- en productniveau.

Transparantie en risico-evaluatie

Transparantie is cruciaal bij het identificeren en beheersen van risico’s in onze toeleveringsketen. Wij maken gebruik van het SaaS-gebaseerde platform Worldfavor voor transparantie en due diligence in de toeleveringsketen. Het platform ondersteunt onze risico-evaluatie en helpt ons te controleren of onze leveranciers ethisch verantwoord werken volgens onze eisen. Worldfavor biedt ons het volgende. * Een proces om risico’s in onze toeleveringsketen te identificeren.

 • Gekwantificeerde gegevens die ons in staat stellen oplossingen te bieden indien nodig.
 • Het vermogen resultaten en verbeteringen in onze toeleveringsketen te traceren en te bestuderen en data samen te voegen.
 • Het verzamelen van gegevens voor de verslaglegging over onze due-diligence procedures, risico’s, activiteiten en bevindingen richting onze stakeholders.

Meer lezen