Productie

Hoe wij ons gedragen als bedrijf en de standaard bepalen voor onze leveranciers om te waarborgen dat onze kleding verantwoord gemaakt wordt.

Ieder kledingstuk dat wij maken heeft een impact op onze planeet. Om deze te verlagen, zoeken wij naar methoden om alle aspecten van ons bedrijf te verbeteren. Wij baseren onze besluitvorming op alom erkende methoden en normen, berekenen onze emissies met behulp van het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) en voeren levenscyclusanalyses (LCA’s) uit op al onze producten om verbeterpunten te identificeren. 

Wij hebben klimaatdoelen opgesteld in lijn met het 1,5°C traject van het klimaatakkoord van Parijs in alle drie de scopes van het GHG Protocol. Wij stellen hoge eisen aan iedereen waarmee we samenwerken om te waarborgen dat onze kleding verantwoord wordt geproduceerd. Wij selecteren onze partners en leveranciers zorgvuldig en hanteren processen voor due diligence, transparantie en opvolging. Als onderdeel van de Hultafors Group eisen wij van onze leveranciers dat zij de gedragscode (CoC) van onze groep naleven. Deze code is gebaseerd op internationale normen voor eerlijke, veilige en gezonde werkomstandigheden en milieuverantwoordelijkheid binnen onze gehele toeleveringsketen. Wij werken met onze leveranciers samen door:

  • Risico’s en negatieve impact te beheersen
  • Op naleving toe te zien en naleving op te volgen
  • Transparantie- en risico-evaluaties uit te voeren

Lees meer over

Productie

Betrokkenheid van leveranciers

Productie

Onze processen

;

Meer lezen

Samenwerking

Ontwerp

;