Gedragscode - Een samenwerking met fabrieken

Snickers Workwear zet zich in voor het bevorderen en behouden van eerlijke arbeidspraktijken, veilige arbeidsomstandigheden en milieuverantwoordelijkheid in onze gehele toeleveringsketen. Met vrijwel al onze leveranciers hebben we een langdurige relatie en onze partnerschappen bouwen we op door middel van dialoog, transparantie en samenwerking; altijd met het oog op continue verbeteringen.

Normen vaststellen

Snickers Workwear is onderdeel van de Hultafors Group. De gedragscode (Code of Conduct - CoC) van de Group is gebaseerd op bestaande referentiedocumenten en communiceert zeer nauwkeurig hoe belangrijk verantwoord gedrag is voor onze werkzaamheden. Het stelt de niet-onderhandelbare minimumeisen en normen vast voor alle partijen die betrokken zijn bij het productieproces; van de leveranciers van materiaal en componenten die in onze producten worden gebruikt tot de naaiateliers. De CoC vormt de basis voor onze zakelijke relaties en de manier waarop we prestatiebeoordelingen van fabrieken uitvoeren.

Toezicht op naleving

We zijn ons ervan bewust dat het moeilijk is om de naleving volledig te controleren vanwege de complexiteit van de textielketen. Maar dat houdt in dat wij de opvolging van en samenwerking met onze leveranciers alleen maar nog belangrijker vinden. Onze speciale Regional Operations Managers bezoeken regelmatig onze fabrieken om de naleving van onze CoC te beoordelen, corrigerende maatregelen van eerdere audits op te volgen en fabrieken te helpen bij het opsporen en vinden van oplossingen voor hun uitdagingen. Wij beschouwen deze bezoeken en herstelprojecten als het meest waardevolle resultaat van onze monitoringinspanningen. Dit geeft ons de kans om het partnerschap met onze leveranciers uit te bouwen en onze samenwerking te verbeteren.

Opvolging

Voor een eerste beeld van de naleving krijgen individuele leveranciers en fabrieken de vraag om een lijst met zelfbeoordelingsvragen in te vullen. Zo beoordelen zij zichzelf met betrekking tot de eisen die in onze nalevingsdocumenten vermeld staan. We voeren ook werkplek- en milieuaudits uit via externe auditors, d.w.z. onafhankelijke bedrijven die controleren of onze samenwerkingspartner aan de eisen van het CoC voldoet en blijft voldoen.