Duurzaamheid

We willen graag veranderingen aanbrengen, voortbouwen op onze sterke punten, terwijl we gebieden identificeren waar we verbeteringen kunnen aanbrengen om daarop actie te ondernemen. We hebben onze prioriteiten op het gebied van duurzaamheid in kaart gebracht volgens deze drie gebieden: Onze productie, onze producten en onze impact. Onze duurzaamheidsinspanningen zijn in de eerste plaats op deze gebieden gericht, die vaak verband met elkaar houden.

Onze prioriteiten voor de toekomst

Betere inkoop voor beter katoen

Op koers richting 80% meer duurzaam katoen in 2023.

Gedragscode - Een samenwerking met fabrieken

Onze klimaatdoelen naar een hoger niveau

Duurzame alternatieven voor de huidige materialen – Werkkleding maken van afval

Wil graag bewuste katoenkeuzes maken

Solution dyed - Minder water, chemicaliën en energie. Preciezere en consistentere kleuren

Ons meest recente duurzaamheidsverslag

Kernprincipe - Duurzame praktijken integreren in de hele waardeketen