Partner login

Symbolen

Snickers Workwear - België

Deze symbolen helpen u het juiste kledingstuk te kiezen. Ze worden gebruikt in de productbeschrijvingen. De volgende definities zijn van toepassing:

SW kenmerken | CE normeringen | WASinstructies | Patenten en Registered Community Design

Snickers Workwear KENMERKEN.

KneeGuard™
Multi pocketMultiPocket™
Mobile phoneMobile phone

CE NORMERINGEN.

PPEPersonal Protective Equip­­ment (PPE). Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wanneer het CE-merk alleen wordt gebruikt in de beschrijvingen van onze broeken, verwijst het naar kniebescherming. Het wordt ook gebruikt om te laten zien dat onze werkhandschoenen voldoen aan de CE-standaards.EN 343 symbol EN 343 Bescherming tegen slecht weer.

Deze norm omvat materialen en naden en is opgedeeld in 2 secties: warterdichtheid en waterdampdoorlaatbaarheid.

Er zijn 3 klassen voor waterdichtheid. Klasse 2 voor WP (waterdruk) ≥ 8000 Pa en klasse 3 voor Wp ≥ 13000 Pa. Klasse is hetzelfde als klasse 2, maar zonder voorbehandeling.

Er zijn 3 klassen voor waterdampdoorlaatbaarheid, oftewel RET,(hoe lager de beoordeling hoe groter de waterdampdoorlaatbaarheid).

Klasse 1: RET ≥ 40
Klasse 2: 20 < RET ≤ 40
Klasse 3: RET ≤ 20

De waterdichtheid wordt bovenin het symbool weergegeven en de waterdampdoorlaatbaarheid onderaan in het symbool.

EN 471EN 471 Hoge zichtbaarheidskleding.

Deze norm specificeert vereisten voor kleding die de aanwezigheid van de gebruiker visueel aangeven. Er zijn prestatievereisten voor zowel kleur, retroreflectie, minimumdelen en rangschikking van de materialen.

Er zijn 3 verschillende klassen en klasse 3 is de hoogste klasse.

Klasse 3: Totale oppervlakte fluorescerende delen moeten minimaal 0,8 m2 zijn, en 0,2 m² moet reflecterend materiaal zijn.
Klasse 2: Totale oppervlakte fluorescerende delen moeten minimaal 0,5 m² zijn, en 0,13 m² moet reflecterend materiaal zijn.
Klasse 1: Totale oppervlakte fluorescerende delen moeten minimaal 0,14 m2 zijn, en 0,10 m² moet reflecterend materiaal zijn.
.

EN388EN 388 Handschoenen die beschermen tegen mechanische risico's.

Deze standaard is van toepassing op alle soorten beschermende handschoenen op het gebied van fysieke en mechanische aanvallen door schuren, snijden, scheuren en prikken. Bescherming tegen mechanische risico's wordt uitgedrukt door een pictogram gevolgd door vier cijfers (prestatieniveaus) die allemaal een testprestatie vertegenwoordigen tegen een specifiek risico. Het prestatieniveau is van 1–5, waarbij 4 of 5 het beste resultaat is

a. Weerstand tegen schuren: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door de voorbeeldhandschoen heen te schuren.
b. Weerstand tegen snijden: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door het voorbeeld heen te snijden met een constante snelheid.
c. Weerstand tegen scheuren: gebaseerd op de kracht die nodig is om het voorbeeld te scheuren.
d. Weerstand tegen doorprikken: gebaseerd op de kracht die nodig is om het voorbeeld te doorboren met een punt van standaardgrootte.

In alle gevallen geeft 0 het laagste prestatieniveau aan, op de volgende manier. Dit zijn de vereisten voor de verschillende prestatieniveaus.

Het prestatieniveau wordt naast het pictogram weergegeven.

Performance level
0
1
2
3
4
5
a. Abrasion resistance (cycles) <100 100 500 2000 8000
b. Blade cut resistance (factor) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
c. Tear resistance (newton) <10 10 25 50 75
d. Puncture resistance (newton) <20 20 60 100 150

*a. Weerstand tegen schuren (cycli), b. Weerstand tegen snijden (factor),c. Weerstand tegen scheuren (newton), d. Weerstand tegen doorprikken (newton)

EN 511EN 511 Handschoenen die beschermen tegen de kou

Deze standaard is van toepassing op handschoenen die de handen tegen convectie- en contactkou tot -50 °C beschermen. Bescherming tegen kou wordt uitgedrukt door een pictogram gevolgd door een reeks van 3 prestatieniveaus die betrekking hebben op specifieke beschermende eigenschappen.

a. Weerstand tegen convectiekou: Prestatieniveau 0–4.
Gebaseerd op de thermische isolatie-eigenschappen van de handschoen. Deze worden verkregen door de overdracht van kou via convectie te meten.
b. Weerstand tegen contactkou: Prestatieniveau 0–4.
Gebaseerd op de thermische weerstand van het materiaal van de handschoen bij contact met een koud voorwerp.
c. Doordringbaarheid door water: 0 of 1.
0 = water dringt door na 30 minuten blootstelling. 1 = er dringt geen water door.

X=prestatieniveau niet getest.

Alle handschoenen moeten ook ten minste prestatieniveau 1 bereiken voor schuren en scheuren volgens EN 388.

EN 11611EN 11611 Lasbescherming.

EN 11611 Deze standaard specificeert de minimale basis veiligheidsvereisten en de testmethoden voor beschermende kledingstukken inclusief capuchons, schorten, mouwen en beenkappen/ overschoenen die zijn ontworpen om het lichaam van de persoon die ze draagt inclusief handen en voeten te beschermen en die moeten worden gedragen tijdens het lassen en dergelijke werkzaamheden met vergelijkbare risico's.

A1: Geeft aan dat de kleding voldoet aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding bij horizontale bevlamming.
A2: Geeft aan dat de kleding voldoet aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding bij kantbevlamming.

Klasse 1: Handmatige lastechnieken met een lichte
vorming van spetters en druppels.
Klasse 2: Handmatige lastechnieken met een sterke
vorming van spetters en druppels.

EN 11612EN 11612 Bescherming tegen warmte en vlammen.

Deze standaard specificeert de prestaties voor kleding die is gemaakt van flexibele materialen en die is ontworpen om het lichaam van de persoon die ze draagt, met uitzondering van de handen, te beschermen tegen hitte en/of vlammen.

KLASSE VAN KLEDINGSTUK
A – Beperkte vlamverspreiding
A1 – Horizontale bevlamming
A2 – Kantbevlamming
B – Convectieve warmte
C – Warmtestraling
D – Spetters gesmolten aluminium
E – Spetters gesmolten ijzer
F – Contactwarmte

EN 1149EN 1149 Elektrostatische eigenschappen.

Deze Europese standaard specificeert materiaal- en ontwerpvereisten voor antistatische beschermende kleding, gebruikt als onderdeel van een totaal geaard systeem, om te voorkomen dat er brand ontstaat.

Het materiaal moet voldoen aan de vereisten van EN 1149-1 (Oppervlakteweerstand) of 1149-3 (Inductielading). De vereisten kunnen onvoldoende zijn in zuurstofrijke explosieve omgevingen. Deze Europese standaard is niet van toepassing voor bescherming tegen netspanning.

EN 14404 Kniebeschermingsstandaard.

Deze standaard omvat de maat, de krachtverdeling, de penetratieweerstand en de gebruikerstest van kniebeschermers.

Type 2, Level 1
Betrouwbare kniebescherming voor vakmensen met een mobiele werkomgeving die voor hun werk regelmatig op hun knieën moeten zitten. Ontworpen om de knieën te beschermen tegen steentjes, spijkers en andere kleine voorwerpen tot 1cm groot op harde en vlakke ondergronden.

Type 2, Level 0
Effectieve kniebescherming voor vakmensen die af en toe binnen op hun knieën moeten werken. Ontworpen om de knieën te beschermen op vlakke ondergronden.

Kniebeschermers van Snickers Workwear zijn bestemd en gecertificieerd voor gebruik met de kniezakken van Snickers Workwear-broeken, volgens EN 14404:2010. De kniebeschermers zijn niet gecertificieerd voor broeken van andere merken.

Naar het begin van deze pagina.

Was INSTRUCTIES.

Do not iron Niet strijken
Iron max 110 Strijken op maximaal 110°C
Iron max 150 Strijken op maximaal 150°C
Iron max 200 Strijken op maximaal 200°C
40 degree Maximale wastemp. 40°C
60 degree Maximale wastemp. 60°C
85 degree Maximale wastemp. 85°C
Dry cleaning Chemisch reinigen
No dry cleaning Mag niet in de droogtrommel
Tumble dry normal Mag in de droogtrommel lage temp.
Tumlel drying norm Mag in de droogtrommel matige temp.
Do not tumble Mag niet in de droogtrommel
No bleach Niet bleken

Naar begin van de pagina .

Patenten en Registered Community Design (RCD).

Innovatie en productontwikkeling vormen het hart van Snickers Workwear. Als resultaat van die gerichte aandacht hebben veel van onze geavanceerde producten of oplossingen geregistreerde patenten. Veel producten vallen ook onder het Registered community Design (RCD).

Patent info Dit product is gepatenteerd of heeft een patent-aanvraag in geselecteerde landen owel in Europa als wereldwijd.
Registreted design Dit product heeft een Registered Community Design (RCD) of nationale ontwerpregistratie.

Naar het begin van deze pagina.

Vraag het ons